Zarząd klubu

PREZES: 

Wiceprezes
Danuta Pala – Skrzypczyk

Wiceprezes
Adam Kołek

Skarbnik
Radosław Tomzik

Sekretarz
Aleksandra Radosz