Kontakt

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy KABEX Podkowa Janów

Adres:

Janów, 42 – 253

Grzegorz Dors  694 593 046