Kontakt

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy KABEX Podkowa Janów

Adres: Janów, 42 – 253
e-mail: kabexpodkowajanow@gmail.com; marekdors@o2.pl;
Grzegorz Dors  694 593 046