Zawodnicy

ALBO IMIENNIE ALBO SAME FOTKI ? można tekst no data urodzenia od kiedy trenuje itp.