Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2
· Najnowszy użytkownik: olimpijczyk1

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Regulamin zawodów

V PUSTYNNA OŚMIORNICA

 

REGULAMIN

 

1.Cel imprezy:

 

-Upowszechnienie biegania oraz Nordic Walking, jako prostych form aktywności fizycznej.

-Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Janów i Pustyni Siedleckiej.

 

2.Organizatorzy i władze Pustynnej Ośmiornicy:


-Kabex LKS Podkowa w Janowie

-Starostwo Powiatowe w Częstochowie

-Radosław Tomzik kierownik trasy

 

3. Termin i miejsce:


19.05.2019 Siedlec- Gmina Janów

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu

Siedlec, ul. Szkolna 8

42-253 Janów

 

4.Trasa i dystans:


-Trasa biegu i nordic walking w całości  o podłożu piaszczystym z  ostrymi podbiegami i zbiegami.

- Dystans nornik walking ok. 3000 m.

-Dystans biegu ok. 5000 m.

 

5.Uczestnicy zawodów:


-uczestnikami zawodów mogą być osoby które w dniu zawodów ukończą 16 lat(bieg), w zawodach nordic walking bez ograniczenia wiekowego.

-osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL . Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej jest podpisanie  przez rodzica lub opiekuna stosownego oświadczenia w BIURZE ZAWODÓW.

-W konkurencji biegowej wprowadza się następujące kategorie:

 • OPEN 1-5 miejsca kobiet i mężczyzn

-W konkurencji nordic walking wprowadza się następujące kategorie:

 • Kategoria szkoły podstawowe( rocznik 2008-2006)
  • Kategoria  rocznik 2005 - 2003
  • W kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn roczniki 2002 do 1989
  • W kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn roczniki 1988 do 1979
  • W kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn roczniki  1978 do 1969
  • W kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn roczniki  1968 do 1959
  • W kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn roczniki  1958 i starsi
  • Open kobiet  i  mężczyzn

Wprowadza się limity uczestników:

-bieg -100 osób

-nordic  walking – bez limitów

 

6.Zgłoszenia:


-Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny udostępniony na stronie: www.elektronicznezapisy.pl, www.chodzezkijami.pl, www.maratonypolskie.pl.

-Za kompletne zgłoszenie przyjmuje się wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie przelewu opłaty startowej na podane konto do dnia 16 maja 2019 r.

-W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane po uiszczeniu opłaty startowej w wysokości  80zł.

 

7.Opłata startowa:


-Wpisowe na start w zawodach płatne przelewem na konto:  47 1140 2004 0000 3202 5102 2130, Krzysztof Kozik, ul. Żarecka 11

-Tytuł wpłaty : Pustynna  Ośmiornica-Imię nazwisko, konkurencja(bieg, nordic walking) 

-Wysokość opłaty startowej: 35 zł do 16 maja . Po terminie opłata wynosić będzie 80 zł.

 

8.Nagrody:


-W konkurencji bieg 1-5 miejsca kobiet i mężczyzn: puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.

-W konkurencji  nordic walking   pierwsze 3 miejsca w kategoriach wiekowych i open: puchary, dyplomu, nagrody rzeczowe.

-Każdy uczestnik przekraczający linię mety otrzyma pamiątkowy medal.

 

9.Uwagi i informacje:


-Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne

-Zawodnicy startują z przypiętymi numerami na piersi

-Opłata startowa nie podlega zwrotowi

-Brak właściwie przymocowanego numeru w jakim kol wiek momencie trasy będzie skutkowało dyskwalifikacją

-Zawodnicy w biegu i marszu  poruszają się tylko wyznaczoną trasą

-Uczestnicy konkurencji  NW  pokonują trasę marszem, z kijkami

-Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. 

-Nad bezpieczeństwem uczestników opiekę będą pełnili ratownicy medyczni

-Obowiązuje zakaz startu pod wpływem alkoholu i środków odurzających

-Organizator ze względu na ekstremalne warunki nie zapewnia szatni i depozytu

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy

- Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w marszu lub biegu  wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),  a także szkód i strat o charakterze materialnym.

- Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Zaleca się uczestnikom przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich i ubezpieczenie we własnym zakresie.

- Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu oraz  wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych i przetwarzanie ich w przekazach radiowych i telewizyjnych i drukowanych(imię , nazwisko, data urodzenia, adres, klub)w zakresie niezbędnym  do przeprowadzenia zawodów

- Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu zawodów

- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator

-Organizator może skorzystać z prawa dokonywania zmian w regulaminie

 

Dokładne informacje :Tel.  694 593 046 , 724 455 987

Biuro zawodów Nordic Walking 8:15-9:45   Biegu 8:15-10:35

Start Nordic Walking godz. 10:00

Start Biegu godz. 10:50

 

 

 

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
76,478 unikalne wizyty