Wielki Finał X Jurajskiego Pucharu Nordic Walking ‼

â–¶ FinaĹ‚ X Jurajskiego Pucharu Nordic Walking i biegach przeĹ‚ajowych odbyĹ‚y siÄ™ 11 paĹşdziernika przy estradzie Borek w Janowie gdzie znajdowaĹ‚a siÄ™ linia startu i mety.
Obecna trudna sytuacja nie przeszkadzaĹ‚a w licznej frekwencji w rundzie finaĹ‚owej jak i we wrzeĹ›niowych etapach, ktĂłre odbyĹ‚y siÄ™ w Pabianicach. Gmina JanĂłw dla uczestnikĂłw X Jurajskiego Pucharu Nordic Walking jest atrakcyjna pod wzglÄ™dem turystycznym i sportowym đźŹƒâ€Ťâ™‚🥇🌳

â–¶ WĂłjt Gminy JanĂłw Edward Moskalik otworzyĹ‚, dopingowaĹ‚, gratulowaĹ‚ i dziÄ™kowaĹ‚ uczestnikom imprezy za udziaĹ‚ w zawodach. WĂłjt rĂłwnieĹĽ podziÄ™kowaĹ‚ ZarzÄ…dowi klubu Kabex LKS Podkowa JanĂłw oraz osobÄ… czynie pomagajÄ…cym.
Prezes Klubu Kabex LKS Podkowa Janów Adam Kołek perfekcyjnie zadbał o przygotowanie trasy, wizerunek estrady Borek oraz póle nagród dla zwycięzców sportowych zmagań.
Podsumowanie zawodĂłw i jego uroczysta dekoracja pokazaĹ‚a ĹĽe Gmina JanĂłw bĹ‚yszczy wynikami w marszu Nordic Walking i biegach przeĹ‚ajowych đźŹ† đźŚŽ

â–¶ KlasyfikacjÄ™ generalnÄ… wĹ›rĂłd Kobiet wygraĹ‚y mieszkanki naszej Gminy zajmujÄ…c trzy pierwsze miejsca: Julia TreĹ›ciĹ„ska – 1 miejsce, Natalia KoĹ‚ek – 2 miejsce, Michalina kita – 3 miejsce. W rywalizacji mężczyzn takĹĽe zawodnicy klubu Kabex LKS Podkowa JanĂłw dominowali w obydwu konkurencjach. ZwyciÄ™zcÄ… zostaĹ‚ Łukasz Dors, drugie miejsce zajÄ…Ĺ‚ Patryk KoĹ‚ek, Karol Stiller stanÄ…Ĺ‚ na trzecim miejscu podium đźŹ†đź’Ş

â–¶ Bardzo cieszy liczny udziaĹ‚ mieszkaĹ„cĂłw Gminy JanĂłw oraz sukcesy czego zwieĹ„czeniem byĹ‚y odbierane nagrody za zajÄ™te miejsca.
Pierwsze miejsca w III etapie zajęli: Julia Gałązka, Irena Pękala, Marta Mizgała, Jakub Sobucki, Kamil Strzelczyk, Jarosław Pękala
Drugie miejsce przypadło dla: Ola Pękala, Kinga Stępień, Aneta Sitak, Dawid Mizgała, Filip Tomzik, Grzegorz Sztanderski.
Trzecie miejsce zdobyli Anna Pękala, Krzysztof Srokosz, Wiktor Pękala.

â–¶ Jurajski Puchar Nordic Walking w tym roku obchodzi X Jubileusz. Inicjatorem tego pomysĹ‚u jest Pan Grzegorz Dors. Jest on nauczycielem oraz aktywnym trenerem Klubu Kabex LKS Podkowa JanĂłw. Przez te wszystkie lata prowadzenia klubu zachÄ™caĹ‚ mĹ‚odzieĹĽ z terenu Gminy JanĂłw do uprawiania sporu. Po dekoracji zwyciÄ™zcĂłw zarzÄ…d klubu wraz z zawodnikami zĹ‚oĹĽyĹ‚ podziÄ™kowania Panu Grzegorzowi Dorsowi za trud wkĹ‚adany w przygotowanie zawodnikĂłw do udziaĹ‚u w rywalizacji sportowej.

▶Jurajski Puchar doskonale promuje Gminę Janów, co potwierdziły swoim udziałem osoby z czterech województw startujące w ostatniej rundzie zawodów. W dziesięcioletniej historii w zawodach wzięło udział ponad 1000 uczestników oraz przedstawiciele 5 Państw: Cypr, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Węgry.

â–¶ ZarzÄ…d klubu Kabex LKS Podkowa JanĂłw dziÄ™kujÄ™ Gminie JanĂłw, Starostwu Powiatowemu w CzÄ™stochowie, Firmie KABEX oraz OSP JanĂłw i OSP MstĂłw w pomocy przeprowadzeniu X Jurajskiego Pucharu Nordic Walking

#XJurajskiPucharNordicWwalking
#KABEXPodkowaJanĂłw