Zmiany dotyczące III etapu X J P NW ‼

Zmiany dotyczące III etapu X Jurajskiego Pucharu NW ‼‼

Związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń od dnia 10.10.2020r. związanych z epidemią panującą w Polsce będą wymagane dodatkowe działa ze strony uczestników podczas III etapu X Jurajskigo Pucharu Nordic Walking – IV Memoriał im. Nadleśniczego Mariana Grzanki.

▶ Każdy zawodnik ma posiadać maseczkę przez całą imprezę. Jej zdjęcie będzie dopiero możliwe po wystartowaniu marszu Nordic Walking lub Biegu ‼

▶ Każdy zawodnik musi posiadać swój własny długopis do podpisania się na liście startowej w dniu zawodów ‼

▶ Liczba osób, które staną na linii startów nie może być większa niż 100 osób. Po odnotowaniu 100 uczestników w biurze zawodów, lista startowa zostaje zamknięta. Pierwszeństwo startu mają osoby, które opłaciły udział w zawodach drogą elektroniczną ‼

▶ Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad zachowania dystansu społecznego oraz unikania skupisk w trakcie oczekiwania na start oraz bezpośrednio po nim ‼

▶ Prosimy również o częste dezynfekowanie rąk podczas zawodów. Pojemniki z płynem do dezynfekcji będą umiejscowione w kilku miejscach.

#XJurajskiPucharNordicWwalking
#KABEXPodkowaJanów