Zmiany dotyczące III etapu X J P NW ‼

Zmiany dotyczÄ…ce III etapu X Jurajskiego Pucharu NW â€Ľâ€Ľ

ZwiÄ…zku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeĹ„ od dnia 10.10.2020r. zwiÄ…zanych z epidemiÄ… panujÄ…cÄ… w Polsce bÄ™dÄ… wymagane dodatkowe dziaĹ‚a ze strony uczestnikĂłw podczas III etapu X Jurajskigo Pucharu Nordic Walking – IV MemoriaĹ‚ im. NadleĹ›niczego Mariana Grzanki.

â–¶ KaĹĽdy zawodnik ma posiadać maseczkÄ™ przez caĹ‚Ä… imprezÄ™. Jej zdjÄ™cie bÄ™dzie dopiero moĹĽliwe po wystartowaniu marszu Nordic Walking lub Biegu â€Ľ

â–¶ KaĹĽdy zawodnik musi posiadać swĂłj wĹ‚asny dĹ‚ugopis do podpisania siÄ™ na liĹ›cie startowej w dniu zawodĂłw â€Ľ

â–¶ Liczba osĂłb, ktĂłre stanÄ… na linii startĂłw nie moĹĽe być wiÄ™ksza niĹĽ 100 osĂłb. Po odnotowaniu 100 uczestnikĂłw w biurze zawodĂłw, lista startowa zostaje zamkniÄ™ta. PierwszeĹ„stwo startu majÄ… osoby, ktĂłre opĹ‚aciĹ‚y udziaĹ‚ w zawodach drogÄ… elektronicznÄ… â€Ľ

â–¶ KaĹĽdy uczestnik jest zobowiÄ…zany do przestrzegania zasad zachowania dystansu spoĹ‚ecznego oraz unikania skupisk w trakcie oczekiwania na start oraz bezpoĹ›rednio po nim â€Ľ

â–¶ Prosimy rĂłwnieĹĽ o czÄ™ste dezynfekowanie rÄ…k podczas zawodĂłw. Pojemniki z pĹ‚ynem do dezynfekcji bÄ™dÄ… umiejscowione w kilku miejscach.

#XJurajskiPucharNordicWwalking
#KABEXPodkowaJanĂłw